Συμβουλευτική ηλεκτρονικού εμπορίου από το Α έως το Ω, εκμάθηση διαχείρισης πωλήσεων και πελατών, εκπαίδευση digital marketing.