Δημιουργία επαγγελματικών λογαριασμών social media, βελτιστοποίηση, διασύνδεση, δημιουργία/editing videos, δημιουργία youtube channel με SEO και στρατηγική.